Rozwód / Poznań – Przewodnik rozwodowy

Rozwód w Poznaniu - Kluczowe Informacje

Organ właściwy do orzeczenia rozwodu Poznań Sąd Okręgowy w Poznaniu - tylko sąd może orzec rozwód
Rozwód w drodze umowy Nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez udziału sądu np. przez zawarcie umowy przez małżonków
Separacja Separacja formalna przed rozwodem nie jest obowiązkowa do uzyskania rozwodu
Stawiennictwo w sądzie - rozwód Konieczne jest przesłuchanie stron sprawy o rozwód. Możliwy jest udział zdalny w rozprawie rozwodowej
Sąd właściwy - rozwód Sąd Okręgowy właściwy według miejsca zamieszkania małżonków
Reprezentacja przez adwokata - sprawy o rozwód Reprezentacja przez adwokata nie jest obowiązkowa w sprawach o rozwód, jednak zalecane jest podjęcie współpracy z adwokatem lub radcą prawnym zwłaszcza w wypadku rozwodu z orzeczeniem o winie
Czas trwania sprawy rozwodowej Czas trwania rozwodu zależy głównie od wniosków stron w zakresie winy oraz ilości przedstawionych dowodów. Rozwód może trwać od ok. 6 miesięcy do nawet kilku lat
Koszty rozwodu - ile kosztuje rozwód ·      600 zł – opłata sądowa pozew o rozwód

·      dodatkowe koszty w zależności od złożoności postępowania rozwodowego oraz rodzaju wniosków dowodowych

Zgoda drugiego małżonka na rozwód Zasadniczo zgoda małżonka na rozwód nie jest konieczna, wyjątkiem jest sytuacja, w które małżonek winny wnosi o orzeczenie rozwodu, wówczas małżonek niewinny może nie wyrazić zgody na rozwód
Wspólne dzieci małżonków W wyroku rozwodowym co do zasady sąd obligatoryjnie orzeka o kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci małżonków, tj. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentach na dziecko
Alimenty w wyroku rozwodowym ·      alimenty na dziecko – jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd z urzędu na obowiązek ustalić i zasądzić alimenty na te dzieci

·      alimenty na małżonka - sąd może przyznać alimenty na małżonka po rozwodzie wyłącznie na wniosek i w razie spełnienia przesłanek kodeksowych

Podział majątku wspólnego w ramach rozwodu Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w ramach postępowania o rozwód jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu
Zaskarżenie wyroku rozwodowego Stronom przysługuje prawo złożenia apelacji do sądu wyższej instancji - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

1. Rozwód w Poznaniu

Rozwód to trwałe rozwiązanie małżeństwa. W wyniku orzeczenia rozwodowego ustają prawa i obowiązki małżonków wobec siebie. W Polsce rozwód można przeprowadzić tylko na mocy orzeczenia rozwodowego polskiego sądu.

Nie ma uniwersalnego wzoru pozwu i postępowania rozwodowego, każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Zaleca się zatem zasięgnięcie porady lub powierzenie poprowadzenia sprawy rozwodowej kancelarii adwokackiej prawa rodzinnego - nasz adwokat/Poznań rozwodowy z przyjemnością pomogą Ci w Twojej sprawie rozwodowej.

Rozwód Poznań

Jak dostać rozwód w Polsce?

W Polsce rozwód może orzec wyłącznie sąd. Nie ma możliwości umownego rozwiązania małżeństwa za porozumieniem małżonków. Aby uzyskać rozwód w Polsce/Poznań konieczne jest złożenie w sądzie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków oraz przeprowadzenie postępowania rozwodowego przed sądem.

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i rozwodach, aby poznać swoje prawa i obowiązki w postępowaniu rozwodowym.

Czy jest sposób na szybki rozwód?

W drodze negocjacji rozwodowych lub mediacji między małżonkami możliwe jest ustalenie wspólnego stanowiska procesowego oraz zawarcie ugody lub porozumienia wychowawczego celem przedłożenia jej w sądzie prowadzącym sprawę rozwodową i uzyskania rozwodu za porozumieniem stron.

Sąd może zatwierdzić ugodę lub uwzględnić porozumienie rodzicielskie przy orzekaniu o rozwodzie i odstąpić od prowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego.

Postępowanie rozwodowe jest też z reguły prostsze i szybsze w przypadku sprawy rozwodowej bez orzekania o winie rozpadu małżeństwa - rozwód za porozumieniem stron.

Jak przygotować się do rozwodu?

Sąd orzeka na podstawie dowodów, co do winy za rozkład małżeństwa, kwoty alimentów, kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. W związku z tym ważne jest zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego przed wszczęciem sprawy rozwodowej.

Jeśli Twoje małżeństwo się rozpada i zdecydujesz się na rozwód w Poznaniu od razu zacznij zbierać dowody do postępowania o rozwód. Adwokat rozwodowy i od spraw rodzinnych Poznań pomoże przygotować listę dowodów i dokumentów do zebrania.

Po drugie, zasięgnij porady prawnej u adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i rozwodach, który pomoże ustalić, czy zostały spełnione przesłanki orzeczenia do rozwodu i nie ma przeciwwskazań do orzeczenia rozwodu.

Po trzecie – sporządź na piśmie pozew rozwodowy i złóż go we właściwym sądzie wraz ze zgromadzonymi dowodami, wymaganymi dokumentami i opłatami. W sprawie o rozwód w Poznaniu możesz samodzielnie złożyć pozew lub powierzyć sprawę o rozwód do poprowadzenia kancelarii adwokackiej i wykwalifikowanym prawnikom rodzinnym i rozwodowym.

Czy wymagana jest zgoda współmałżonka, aby uzyskać rozwód?

Zasadniczo nie potrzebujesz zgody żony lub męża, aby uzyskać rozwód w Polsce/Poznań. Co do zasady sąd może orzec rozwód, nawet jeśli jeden z małżonków jest przeciwny rozwodowi i nie zgadza się na rozwód.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której o rozwód wnosi małżonek wyłącznie winny za rozkład małżeństwa, wówczas sąd orzeknie rozwód wyłącznie po wyrażeniu zgody na rozwód przez małżonka niewinnego lub gdy brak tej zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Jak długo trwa postępowanie o rozwód?

Gdy oboje małżonkowie są zgodni co do rozwodu, tzw. rozwód za porozumieniem stron – wnoszą o rozwód bez orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, a także doszli do porozumienia w kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, postępowanie rozwodowe powinno skończyć się na pierwszej rozprawie sądowej, w zależności od sądu na rozprawę należy czekać ok. 4-8 miesięcy (rozwód Poznań).

Sprawa rozwodowa jest bardziej skomplikowana i może trwać dłużej, jeśli małżonkowie nie są zgodni – jedno lub oboje domagają się rozwodu z orzeczeniem o winie, istnieje spór dotyczący wspólnych małoletnich dzieci, kwoty alimentów i harmonogramu kontaktów. W takich sprawach zwykle niezbędne jest przeprowadzenie znacznej ilości dowodów (świadków, opinii biegłych itp.), które powodują wyznaczanie więcej niż jednej rozprawy sądowej.

Czas oczekiwania na kolejne rozprawy w zależności od sądu wynosi ok. 2-5 miesięcy w sprawie o rozwód w Poznaniu. Rozwód w przypadku braku porozumienia małżonków może trwać rok lub dłużej.

Czas trwania spraw rozwodowych Poznań

Ile kosztuje rozwód?

Koszty postępowania rozwodowego (spraw rozwodowych) obejmują:

 • opłatę sądową od pozwu rozwodowego – 600,00 zł,
 • opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w sprawie rozwodowej – 17,00 zł,
 • opłatę za odpis aktu małżeństwa/urodzenia – 22,00 zł za jeden egzemplarz,
 • koszty tłumaczeń na język polski dokumentów przedłożonych do sądu – ok. 50,00 zł za stronę,
 • wynagrodzenie biegłych sądowych (np. opinia biegłego psychologa dotycząca kontaktów rodziców z dziećmi) – może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych,
 • wynagrodzenie mediatora w przypadku wyrażenia zgody na mediację rozwodową – uzależnione od ilości sesji mediacyjnych – ok. 100,00 – 150,00 zł za jedną sesję mediacyjną,
 • opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego w ramach postępowania rozwodowego – 300,00 zł lub 1.000,00 zł w zależności od tego czy wniosek jest zgodny,
 • opłatę sądową od wniosku o eksmisję małżonka z zajmowanego wspólnie mieszkania w ramach postępowania rozwodowego – 200,00 zł.

Decydując się na powierzenie sprawy rozwodowej kancelarii adwokackiej prawa rodzinnego Poznań, w skład poniesionych kosztów wejdzie również indywidualnie uzgodnione z adwokatem wynagrodzenie za prowadzenie sprawy i reprezentację przed sądem.

Ile kosztuje rozwód w mieście Poznań

Kto ponosi koszty rozwodu?

Koszty sądowe w sprawie rozwodowej ponosi początkowo małżonek występujący o rozwód, postępowanie nie zostanie wszczęte bez uiszczenia wymaganej opłaty od pozwu. Jednakże w wyroku rozwodowym sąd ostatecznie decyduje, która ze stron i w jakim zakresie ponosi koszty postępowania rozwodowego i nakazuje zwroty między małżonkami i Skarbem Państwa.

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę ponosi wszystkie koszty postępowania rozwodowego, w tym koszty zastępstwa procesowego drugiego małżonka.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie/rozwód za porozumieniem stron nie ma strony wygrywającej i przegrywającej, więc co do zasady koszty sądowe małżonkowie ponoszą po połowie, a koszty reprezentacji prawnej każdy z małżonków ponosi we własnym zakresie.

Jakie rozstrzygnięcie w zakresie winy może wydać sąd w sprawie o rozwód?

Sąd może zadecydować o winie w jeden z następujących sposobów:

 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład małżeństwa,
 • rozwód z orzeczeniem o winie obojga z małżonków za rozkład małżeństwa (sąd nie miarkuje winy, oboje małżonkowie są uznani za winnych w równym stopniu),
 • rozwód bez orzekania o winie (wyłącznie na zgodny wniosek małżonków).

 

2. Postępowanie rozwodowe

Krok 1 - Konsultacja z prawnikiem rozwodowym/kancelaria adwokacka

Jeśli Twoje małżeństwo się rozpada i zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o rozwód w Poznaniu, w pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z kancelarią rodzinną i skonsultować z adwokatem specjalizującym w rozwodach.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami specjalizującymi się w transgranicznych rozwodach i małżeństwach - adwokat rozwód Poznań. Nasi prawnicy rodzinni Poznań przedstawią przysługujące Ci prawa i obowiązki, wskażą, czego możesz się domagać w pozwie rozwodowym i jakie skutki wywołają poszczególne postanowienia sądu po rozwodzie. Ponadto, nasi prawnicy rozwodowi przygotują dla Ciebie listę dokumentów i dowodów do zgromadzenia, które mogą zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia rozwodowego.

Nasza kancelaria adwokacka posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sprawach rozwodowych i z powodzeniem obsługuje wiele międzynarodowych procesów rozwodowych z elementem zagranicznym.

Krok 2 - Zgromadzenie dowodów niezbędnych do wykazania swoich twierdzeń w sprawie o rozwód

Decydując się na rozwód, w pierwszej kolejności należy zacząć zbierać dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń i żądań, w szczególności dotyczących winy za rozpad małżeństwa, kwoty alimentów i kontaktów z dziećmi.

Gdy drugi małżonek ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia musisz udowodnić to przed sądem w trakcie Twojego postępowania rozwodowego – najczęściej wykorzystywanymi dowodami są świadkowie, raport prywatnego detektywa, zdjęcia, filmy itp.

W odniesieniu do alimentów konieczne jest udowodnienie możliwości majątkowych i zarobkowych obojga małżonków oraz kosztów utrzymania osób uprawnionych do alimentów – przydatnymi dowodami są m.in. faktury imienne, potwierdzenia zapłaty, deklaracje podatkowe itp.

Krok 3 - Przygotowanie pozwu rozwodowego

Nie ma jednego uniwersalnego modelu rozwodu i wzoru pozwu o rozwód. W pierwszej kolejności musisz zastanowić się, czego oczekujesz od rozwodu i co jesteś w stanie udowodnić przed sądem. Powinieneś przemyśleć, kto jest winny rozpadu związku, jaka kwota alimentów będzie usprawiedliwiona, jak często chciałbyś kontaktować się z dziećmi po rozwodzie itp.

Kiedy już wiesz, czego oczekujesz od orzeczenia rozwodowego i zbierzesz niezbędne dowody do swojej sprawy rozwodowej, nadszedł czas na sporządzenie pozwu o rozwód z uzasadnieniem i uiszczenie wymaganych opłat sądowych.

Pozew o rozwód wraz z dowodami należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (w przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania – miejsca zamieszkania pozwanego). Rozwód Poznań będzie rozpoznany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu i tam należy złożyć pozew rozwodowy osobiście lub przesłać pocztą.

Pozew rozwodowy w sprawę o rozwód Poznań

Krok 4 - Postanowienie o zabezpieczeniu na czas postępowania rozwodowego

Proces rozwodowy może trwać nawet kilka lat. Można żądać od sądu rozwodowego wydania postanowienia, które zabezpieczy interesy małżonków i dzieci na czas trwania postępowania rozwodowego. Zabezpieczenie co do zasady jest wiążące tylko przez czas trwania postępowania rozwodowego, tj. do prawomocnego zakończenia postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć w pozwie rozwodowym lub w odrębnym piśmie procesowym w trakcie procesu rozwodowego. Możesz wnosić o zabezpieczenie:

 • kontaktów z dziećmi – sąd ustali tymczasowy harmonogram kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego,
 • alimentów na dzieci – sąd określi kwotę alimentów tymczasowych i zobowiąże jednego z rodziców do ich regularnej zapłaty,
 • alimentów na drugiego małżonka – sąd określi wysokość alimentów tymczasowych i zobowiąże drugiego małżonka do ich zapłaty,
 • miejsca zamieszkania dzieci – sąd zdecyduje, z którym rodzicem dzieci będą mieszkać w trakcie postępowania o rozwód,
 • pieczy nad dziećmi – sąd zadecyduje, który z rodziców ma prawo podejmować samodzielnie decyzje w sprawach dotyczących dzieci,
 • zakazu wywożenia dzieci za granicę.

Krok 5 - Odpowiedź na pozew o rozwód - adwokat rozwód Poznań

Jeżeli otrzymałeś pozew o rozwód, masz prawo wnieść do sądu odpowiedź na pozew rozwodowy, w której przedstawisz swoje żądania dotyczące winy za rozpad małżeństwa, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

W odpowiedzi na pozew o rozwód powinieneś zawrzeć swoje twierdzenia, dowody oraz wskazać, którym okolicznościom wskazanym w pozwie zaprzeczasz. Musisz pamiętać, że możliwość złożenia odpowiedzi na pozew o rozwód jest ograniczona terminem.

Krok 6 - Rozprawa sądowa i zeznania w sprawie o rozwód Poznań

W trakcie postępowania rozwodowego powinna odbyć się co najmniej jedna rozprawa sądowa. Liczba rozpraw zależy od stopnia skomplikowania sprawy rozwodowej i ilości dowodów do przeprowadzenia, w tym przede wszystkim świadków do przesłuchania.

Pierwsza rozprawa powinna odbyć się po ok. 4-6 miesiącach po złożeniu pozwu rozwodowego. Zasadą jest, że strony i świadkowie zeznają osobiście bezpośrednio przed sądem.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zezwolenie przez sąd na zdalny udział w rozprawie rozwodowej. Rozwód bez orzekania o winie może się zakończyć już na pierwszej rozprawie.

Krok 7 - Pisma procesowe (sprawy rozwodowe)

Gdy sprawa rozwodowa jest bardziej skomplikowana – małżonkowie żądają rozwodu z orzeczeniem o winie, istnieje między nimi spór, a mają wspólne małoletnie dzieci, może okazać się konieczne złożenie dodatkowych dalszych pism procesowych i nowych dowodów – nasz adwokat rozwód Poznań doradzi czy jest to konieczne.

Krok 8 - Wyrok rozwodowy

Po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego i przeanalizowaniu dowodów sąd wydaje wyrok rozwodowy, na mocy którego rozwiązuje małżeństwo.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie za rozkład pożycia, w kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci stron – o władzy rodzicielskiej (np. ograniczenie władzy rodzicielskiej), miejscu ich zamieszkania, kontaktach i alimentach na dzieci, a także o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnie przez małżonków mieszkania.

Sąd może orzec również o alimentach na rzecz małżonka oraz dokonać podziału majątku wspólnego.

Sąd decyduje w jakich proporcjach małżonkowie ponoszą koszty postępowania i nakazuje odpowiednie zwroty między małżonkami i Skarbem Państwa.

Po ogłoszeniu orzeczenia rozwodowego sąd na wniosek sporządza pisemne uzasadnienie wyroku.

Krok 9 - Apelacja od wyroku rozwodowego - adwokat rozwód Poznań

Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia rozwodowego i chcesz spróbować go zmienić, masz prawo złożyć apelację do sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego. Rozwody Poznań - rozpozna w II instancji Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Twoja apelacja zostanie rozpoznana przez zupełnie innych sędziów z innego sądu wyższej instancji.

Aby wnieść apelację w sprawie o rozwód, należy w pierwszej kolejności uzyskać pisemne uzasadnienie wyroku rozwodowego, opłata sądowa za uzasadnienie wynosi 100 zł. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia możesz złożyć apelację od wyroku w sprawie o rozwód. Opłata sądowa za apelację wynosi 600 zł.

W apelacji dotyczącej rozwodu należy wskazać zarzuty, tj. błędy popełnione w orzeczeniu rozwodowym oraz odpowiednio je uzasadnić, a także wskazać wnioski, tj. czego się domagasz, jakiej zamiany oczekujesz. Znalezienie błędów i sformułowanie zarzutów przeciwko orzeczeniu rozwodowemu oraz ich właściwe uzasadnienie może okazać się skomplikowane i wymagać wiedzy i praktyki prawniczej.

Aby zwiększyć szanse na skuteczne odwołanie i zmianę orzeczenia rozwodowego, zalecamy zasięgnąć porady prawnej lub powierzyć sporządzenie apelacji adwokatowi specjalizującemu się w sprawach o rozwód i prawie rodzinnym.

Krok 10 - Wykonanie wyroku rozwodowego

Wykonanie orzeczenia rozwodowego jest możliwe po jego uprawomocnieniu.

Poznań rozwód - orzeczenie rozwodu

 

3. Wyrok rozwodowy

Zgodnie z prawem rozwód w Polsce może zostać orzeczony wyłącznie przez sąd. Wyrok rozwodowy jest dość złożony, obowiązkowo musi rozstrzygnąć kilka kwestii między małżonkami, np. winę za rozpad pożycia małżeńskiego i alimenty na rzecz wspólnych małoletnich dzieci – m.in. te rozstrzygnięcia zawsze znajdą się w orzeczeniu rozwodowym, niezależnie od tego, czy strony tego chcą, czy nie.

W orzeczeniu rozwodowym sąd orzeka o:

 • winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,
 • władza rodzicielska (np. ograniczenie władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • miejscu zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci,
 • kontaktach z dziećmi po rozwodzie,
 • alimentach dla małżonka,
 • zajmowanych wspólnie mieszkaniu małżonków.

Sąd rozwodowy może również dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko na wniosek i jeżeli taki podział majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W pozwie rozwodowym oraz w odpowiedzi na pozew o rozwód masz prawo wskazać, jakiego orzeczenia w każdej sprawie rozwodowej wnosisz, uzasadnić wniosek i przedstawić dowody na ich poparcie.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią rozwodową i rodzinną, jeśli rozważasz rozwód w Poznaniu. Nasz adwokat rozwodowy Poznań specjalizujący się w transgranicznych małżeństwach i rozwodach doradzi, wyjaśni prawa i wskaże, czego możesz zażądać od współmałżonka po rozwodzie.

Nasi prawnicy rodzinni z przyjemnością poprowadzą Cię przez cały proces rozwodowy i podejmą większość czynności w Twoim imieniu. Dzięki temu możesz być spokojny o formalności - adwokat rozwód Poznań.

Orzeczenie rozwodu w mieście Poznań

 

3.1. Wina za rozwód

Kiedy sąd orzeka o winie rozpadu małżeństwa?

Zgodnie z polskim prawem zasadą jest, że w każdym orzeczeniu rozwodowym sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jest tylko jeden wyjątek, w którym sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia małżeńskiego w orzeczeniu rozwodowym – na wspólny wniosek małżonków.

Jakie decyzje dotyczące winy może wydać sąd?

Istnieją 3 możliwe orzeczenia sądu dotyczące winy w sprawie o rozwód. Wina za rozkład pożycia nie podlega stopniowaniu. Sąd w orzeczeniu rozwodowym może orzec, że:

 • jeden z małżonków ponosi pełną winę za rozpad małżeństwa,
 • oboje małżonkowie są winni za rozpad małżeństwa,
 • rozwód bez orzeczenia o winie.

Adwokat Poznań specjalizujący się w sprawach o rozwód Poznań i prawie rodzinnym pomoże ocenić, czy istnieją przesłanki, aby wystąpić o rozwód i wystarczające dowody, aby uzyskać rozwód ze wskazaniem winy drugiego małżonka.

Jak udowodnić winę współmałżonka w sprawie rozwodowej?

Jeśli występujesz o rozwód z orzekaniem o winie drugiego małżonka, bardzo ważne jest, aby udowodnić przed sądem, że zachowanie i działania tego małżonka doprowadziły do ​​rozpadu małżeństwa. Dowody powinny być mocne i jednoznaczne.

Jako dowód możesz wykorzystać m.in. zeznania świadków (np. członków rodziny, znajomych, pracowników, kochanka drugiego małżonka), raport i zeznania prywatnego detektywa, zdjęcia, filmy, faktury, rachunki, historie rachunków bankowych, bilingi telefoniczne.

Wina za rozwód a alimenty na byłego małżonka

Prawo drugiego małżonka do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na swoje utrzymanie po rozwodzie zależy od decyzji sądu w zakresie winy za rozkład pożycia, dlatego ważne jest rozważenie, czy istnieją podstawy i wystarczające dowody, aby wystąpić o rozwód ze wskazaniem winy.

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie

 

3.2. Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Sąd orzeka o alimentach tylko na wniosek małżonka. Były małżonek ma prawo wnioskować o alimenty i uzyskać je po rozwodzie – jeżeli jest małżonkiem niewinnym lub jest współwinny rozpadu małżeństwa.

Kto płaci alimenty po rozwodzie?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie za rozkład małżeństwa, małżonek wyłącznie winny (rozkładu pożycia) może zostać zobowiązany do płacenia alimentów po rozwodzie na rzecz drugiego małżonka.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub rozwodu z winy obu stron – oboje małżonkowie mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów, ale tylko wtedy, gdy drugi małżonek jest w niedostatku.

Kto jest uprawniony do alimentów po rozwodzie?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie za rozkład pożycia, małżonek uznany przez sąd w orzeczeniu rozwodowym za niewinnego może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozwodu.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub rozwodu z winy obu stron – oboje małżonkowie mają prawo domagać się alimentów od drugiego małżonka, ale tylko w sytuacji, gdy znajdą się w niedostatku.

Kiedy mogę otrzymać alimenty po rozwodzie?

Każdy z małżonków, niezależnie od orzeczonej przez sąd winy rozkładu pożycia małżeńskiego, w sytuacji, gdy znajdzie się w stanie niedostatku ma prawo dochodzić alimentów na swoją rzecz od małżonka po rozwodzie. Niedostatek polega na braku realnej możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb własnymi staraniami i możliwościami majątkowymi.

Małżonek uznany przy rozwodzie za niewinnego ma ponadto prawo dochodzić alimentów na swoją rzecz od małżonka uznanego za wyłącznie winnego w sytuacji, gdy rozwód powoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Sąd porównuje sytuację materialną niewinnego małżonka przed i po rozwodzie. Obowiązek udowodnienia pogorszenia się sytuacji materialnej i jej istotnego znaczenia spoczywa na uprawnionym małżonku.

Ile wynoszą alimenty na małżonka po rozwodzie?

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje ustawowych uniwersalnych stawek alimentów na małżonka. Kwota alimentów jest ustalana przez sąd. Zakres alimentów musi odpowiadać uzasadnionym potrzebom uprawnionego małżonka, jego możliwościom majątkowym oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego małżonka.

Małżonek może zostać zobowiązany do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb niewinnego małżonka – nie oznacza to jednak, że ciężar utrzymania małżonka po rozwodzie ponosi w całości małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia. Uprawniony do alimentów powinien w pierwszej kolejności skorzystać z własnych możliwości uzyskania dochodów i środków utrzymania.

Każda sytuacja jest inna i nie ma standardowej kwoty alimentacyjnej – w zależności od możliwości finansowych zobowiązanego małżonka i uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej może ona wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Prawnik rozwodowy pomoże obliczyć odpowiednią i uzasadnioną kwotę alimentów oraz przygotuje listę dokumentów i dowodów niezbędnych do zebrania, które pomogą w uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądu.

Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Jeśli planujesz rozwód zacznij zbierać dokumenty, uzyskaj jak najwięcej informacji o obecnej sytuacji finansowej swojej oraz małżonka – zrób kopie dokumentów finansowych, takich jak wyciągi z rachunków bankowych i kart kredytowych, oszczędności, zeznań podatkowych, umowy kredytowe, pożyczki itp.

Podczas postępowania o rozwód w kwestii alimentów powinieneś udowodnić m.in. dotychczasowy standard życia, dochody, majątek oraz możliwości zarobkowe swoje oraz współmałżonka. Adwokat rozwodowy i radca prawny przygotują pełną listę dokumentów i dowodów niezbędnych do Twojej sprawy rozwodowej i alimentacyjnej.

Jak długo muszę płacić alimenty byłemu małżonkowi?

W sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie za rozkład małżeństwa obowiązek alimentacyjny co do zasady jest nieograniczony w czasie. Obowiązek alimentacyjny wygasa jednak w każdym czasie w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez byłego małżonka uprawnionego do alimentów.

Możesz również wnioskować o zmniejszenie lub nawet uchylenie obowiązku alimentacyjnego w przypadku znacznego pogorszenia się Twojej sytuacji finansowej lub poprawy sytuacji materialnej Twojego byłego małżonka.

Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jak uniknąć płacenia alimentów byłemu małżonkowi?

Po pierwsze, ważne jest, aby uzyskać rozwód bez orzeczenia o winie lub rozwód z winy obojga małżonków – wtedy alimenty będą należne tylko w przypadku niedostatku, co zmniejsza prawdopodobieństwo zasądzenia alimentów na małżonka. Obowiązek alimentacyjny nie wystąpi, gdy uprawniony małżonek nie wykorzystuje świadomie z własnej woli zdolności majątkowych i zarobkowych, a zatem z własnej winy jest w niedostatku.

Po drugie, należy udowodnić przed sądem, że rozwód nie spowoduje istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej współmałżonka oraz że będzie w stanie samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby na dotychczasowym poziomie.

Po trzecie, ważne jest, aby skrupulatnie przedstawić również swoją sytuację finansową – przede wszystkim listę swoich miesięcznych kosztów utrzymania. Profesjonalny prawnik rozwodowy i rodzinny pomoże przygotować się do rozwodu oraz przejść przez postępowanie rozwodowe.

Czy alimenty dla byłego małżonka można zmniejszyć lub podwyższyć?

Tak, istnieje możliwość obniżenia lub podwyższenia kwoty alimentów zasądzonej na rzecz małżonka w wyroku rozwodowym lub odrębnym postępowaniu alimentacyjnym.

Orzeczenie w zakresie alimentów może zostać zmienione przez sąd na wniosek każdego z małżonków w dowolnym momencie. Wysokość alimentów może zostać obniżona lub podniesiona m.in. w przypadku istotnej zmiany sytuacji finansowej Twojej lub Twojego byłego małżonka.

W celu obniżenia lub podwyższenia kwoty alimentów dla małżonka konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania alimentacyjnego przed sądem.

Jak obniżyć alimenty dla byłego małżonka?

Jeżeli po prawomocnym orzeczeniu rozwodowym Twoja sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu, np. zmniejszyły się Twoje dochody, utraciłeś zdolność do pracy lub wzrosły Twoje koszty utrzymania, możesz zażądać obniżenia kwoty alimentów przyznanej byłemu małżonkowi.

Ta sama sytuacja ma miejsce, gdy zmiany wystąpią po stronie byłego małżonka uprawnionego do alimentów. Między innymi, gdy potrzeby Twojego współmałżonka uległy zmianie, poprawie uległa sytuacja finansowa lub gdy były małżonek jest w stałym nieformalnym związku i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z nowym partnerem.

W celu obniżenia kwoty alimentów konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu i przeprowadzenie odrębnego postępowania sądowego alimentacyjnego w Polsce.

Czy mogę dostać alimenty, jeśli to ja wniosłem o rozwód?

Nawet jeśli jesteś małżonkiem, który złożył pozew o rozwód, nadal masz prawo domagać się alimentów dla siebie. Żądanie zasądzenia alimentów na swoją rzecz może zostać zgłoszone w trakcie postępowania rozwodowego, jak i po rozwodzie w odrębnym postępowaniu o alimenty.

Pozytywne rozpoznanie Twojego wniosku o alimenty uzależnione jest wyłącznie od spełnienia przesłanek alimentacyjnych, np. rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji majątkowej a Twój małżonek został uznany za wyłącznie winnego za rozwód.

Małżonek uznany za wyłącznie winnego - alimenty

3.3. Dzieci po rozwodzie - rozwód Poznań

Co z dziećmi po rozwodzie?

Gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, konieczne jest uregulowanie spraw dotyczących sytuacji dzieci po rozwodzie. Zasadą jest, że w orzeczeniu rozwodowym sąd decyduje co do wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ich miejscu zamieszkania, alimentach oraz o kontaktach rodziców z dziećmi po rozwodzie – są to obowiązkowe składniki orzeczenia rozwodowego.

Wyjątkowo na zgodny wniosek małżonków sąd nie ustala kontaktów z dziećmi pozostawiając ich bieżące regulowanie rodzicom.

Rozwód jest bardziej skomplikowany i trwa dłużej, gdy rodzice nie zgadzają się co do sytuacji swoich dzieci po rozwodzie. Zawarcie porozumienia rodzicielskiego upraszcza postępowanie rozwodowe.

Porozumienie rodzicielskie

Małżonkowie mogą zawrzeć pisemne porozumienie rodzicielskie, w której określą sposób uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi oraz miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie. Rodzice w porozumieniu rodzicielskim mogą również zawrzeć ustalenia dotyczące wysokości alimentów na dzieci.

Ugodę należy złożyć do sądu prowadzącego postępowanie rozwodowe. Sąd bierze pod uwagę ustalenia małżonków, jednak nie jest związany postanowieniami porozumienia rodzicielskiego, ocenia porozumienie kierując się dobrem dzieci.

Adwokat rozwodowy lub radca prawny od spraw rodzinnych pomogą w ustaleniu Twoich praw i oczekiwań dotyczących relacji z dziećmi po rozwodzie. Przygotujemy propozycję porozumienia rodzicielskiego i pomożemy w negocjowaniu jej ostatecznych postanowień z drugim rodzicem.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem - Poznań / Rozwód

3.4. Wspólne mieszkanie małżonków po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie mimo rozstania nadal mieszkają we wspólnym mieszkaniu, sąd w orzeczeniu rozwodowym decyduje również o sposobie korzystania z mieszkania na czas po rozwodzie.

Jeżeli jeden z małżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne mieszkanie, sąd może orzec jego eksmisję na wniosek drugiego małżonka.

Sprawy o rozwód - podział majątku - mieszkania

4. Przesłanki udzielenia rozwodu

Przesłanki udzielenia rozwodu - wystąpienie rozkładu pożycia

Sąd orzeknie rozwód w przypadku, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych. Trwały rozkład pożycia oznacza, że ​​nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej między małżonkami we wszystkich jej więzach – duchowych, fizycznych, materialnych.

Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?

Zgodnie z polskim prawem istnieje kilka wyjątków, w których rozwód nie zostanie orzeczony. Wystąpienie którejkolwiek z wyjątkowych okoliczności nie pozwala sądowi na orzeczenie rozwodu, pomimo że wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód w Polsce jest niedozwolony, jeżeli:

 • w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • rozwód wnosi małżonek, który ponosi pełną winę za rozkład pożycia, chyba że:
 • drugi małżonek zgadza się na rozwód lub
 • odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Nie wahaj się skontaktować! Nasza kancelaria adwokacka pomoże w ustaleniu, czy spełnione są przesłanki do udzielenia rozwodu i czy nie ma przeciwwskazań do rozwodu.

Zasady rozkładu pożycia małżeńskiego

5. Jurysdykcja i prawo właściwe dla rozwodów w Polsce

Decydując się na rozwód, musisz sprawdzić i upewnić się, że sąd w Polsce będzie właściwy by rozpoznać Twoją sprawę rozwodową. Nasi prawnicy rodzinni z przyjemnością pomogą Ci ustalić, czy sąd w Polsce jest właściwy i czy polskie prawo jest właściwe do Twojej sprawy rozwodowej.

Właściwość krajowa sądu w sprawach o rozwód

W sprawach dotyczących rozwodu małżeństw transgranicznych jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 • na którego terytorium:
  • małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
  • małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
  • pozwany zwykle zamieszkuje, lub
  • w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
  • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
  • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam "miejsce stałego zamieszkania,
 • którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają "miejsce stałego zamieszkania". Jeżeli żaden sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie ma jurysdykcji zgodnie z powyższymi przepisami, jurysdykcję określa się w każdym państwie członkowskim zgodnie z prawem obowiązującym w tym państwie.

Prawo właściwe dla rozwodu

Rozwód podlega prawu państwa:

 • w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w momencie wytoczenia powództwa, a w przypadku braku takiego
 • w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że okres zwykłego pobytu nie zakończył się wcześniej niż rok przed wytoczeniem powództwa, o ile w momencie wytoczenia powództwa jedno z nich nadal tam zamieszkuje; a w przypadku braku takiego
 • którego obywatelami są oboje małżonkowie w chwili wytoczenia powództwa, a w przypadku braku takiego
 • w którym wytoczono powództwo.

Małżonkowie mogą umówić się co do wyboru prawa właściwego w przypadku rozwodu i separacji prawnej, pod warunkiem że jest to prawo:

 • państwa, w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w chwili zawierania umowy lub
 • państwa, w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, o ile w chwili zawierania umowy jedno z nich nadal tam zamieszkuje lub
 • państwa, którego obywatelem w chwili zawierania umowy jest jedno z małżonków lub
 • państwa sądu orzekającego.

Sąd właściwy w sprawach rozwodowych Poznań

6. Mediacja w sprawach o rozwód Poznań

Rozwód w Polsce może być orzeczony wyłącznie przez sąd, nie ma możliwości rozwodu poprzez zawarcie umowy przez małżonków. Małżonkowie mają jednak możliwość uzgodnienia żądań i postanowień orzeczenia rozwodowego w drodze mediacji rozwodowej i ugody rozwodowej zawartej przed mediatorem.

Ugoda rozwodowa zawarta przed mediatorem jest przekazywana do sądu, który następnie powinien zatwierdzić ugodę.

Kiedy jest prowadzona mediacja rozwodowa?

Mediacja w sprawie o rozwód jest dobrowolna. Mediacja rozwodowa może mieć miejsce przed postępowaniem rozwodowym lub w trakcie sądowego postępowania rozwodowego.

Kto prowadzi mediację rozwodową?

Mediacja rozwodowa prowadzona jest przez niezależnego i bezstronnego mediatora, który pośredniczy między małżonkami, łagodzi spory i proponuje możliwe rozwiązania. Rozmowy ugodowe pozostają poufne, mediator nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej.

Co można ustalić w ramach mediacji w sprawie o rozwód?

Poprzez mediację rozwodową małżonkowie mogą uzgodnić winę za rozpad małżeństwa, alimenty, władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z dzieckiem po rozwodzie, a także sposób podziału majątku wspólnego oraz sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Mediacja w sprawach rozwodowych może prowadzić do rozstrzygnięcia wszystkich lub niektórych kwestii. Jeżeli małżonkowie nie zgadzają się we wszystkich kwestiach rozwodowych, a tylko w niektórych, sąd rozstrzygnie w orzeczeniu rozwodowym te kwestie, w których małżonkowie się nie zgadzali.

Ile kosztuje mediacja - sprawy o rozwód?

Jeśli sąd skieruje małżonków na mediację rozwodową, koszt powinien wynieść około kilkuset złotych. Koszty mediacji rozwodowej ponoszą w równych częściach małżonkowie.

Jeśli zdecydowałeś się na rozwód w Poznaniu zalecamy skontaktowanie się z naszą Kancelarią Rozwodową i Prawa rodzinnego, pomożemy przejść przez mediację rozwodową – ustalimy listę priorytetów oraz możliwych ustępstw, listę spraw nie podlegających negocjacjom oraz podejmiemy się reprezentacji przed mediatorem i przed sądem.

Mediacja w sprawach rozwodowych Poznań - rozwód za porozumieniem stron

7. Ugoda rozwodowa

W Polsce nie ma możliwości uzyskania rozwodu poprzez zawarcie prywatnej umowy rozwodowej między małżonkami. Aby uzyskać rozwód, konieczne jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego przed sądem w Polsce.

Jeżeli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia i nie chcą poddawać wszystkich kwestii pod rozstrzygnięcie sądu, możliwe jest zawarcie ugody rozwodowej. Małżonkowie mogą wypracować ugodę samodzielnie, z udziałem profesjonalnych pełnomocników lub mediatora.

W ugodzie rozwodowej małżonkowie mogą wspólnie zadecydować o winie rozpadu małżeństwa, wysokości alimentów, kontaktach z dziećmi, władzy rodzicielskiej, podziale wspólnego majątku małżeńskiego, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli małżonkowie zgadzają się tylko w kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, sporna pozostaje wina rozpadu małżeństwa, mogą zawrzeć porozumienie rodzicielskie – w którym zadecydują o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentach, miejscu zamieszkania dzieci i kontaktach z dziećmi. Sąd rozwodowy bierze pod uwagę ugodę przy rozstrzyganiu kwestii rozwodowych w orzeczeniu rozwodowym, ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd.

Rozwód za porozumieniem stron - ugody w sprawach rozwodowych Poznań

 

8. FAQ - rozwód Poznań

Czy dostanę alimenty jeśli to ja wniosłem o rozwód?

Nawet jeśli jesteś małżonkiem, który złożył pozew o rozwód, nadal masz prawo domagać się alimentów dla siebie w trakcie postępowania rozwodowego lub po rozwodzie w odrębnym postępowaniu. Rozpatrzenie Twojego wniosku o alimenty uzależnione jest wyłącznie od spełnienia przesłanek alimentacyjnych, np. jesteś małżonkiem niewinnym za rozkład pożycia, a twoja sytuacja materialna znacząco pogorszyła się w wyniku rozwodu.

Co z długami po rozwodzie?

Zgodnie z polskim prawem podział majątku wspólnego nie może zmienić odpowiedzialności małżonków wobec wierzyciela.

Podział majątku wspólnego dotyczy wyłącznie majątku, a małżonkowie nie mogą dzielić swoich bieżących długów w ramach postępowania o podział majątku wspólnego. Istnieje wyjątek, który pozwala rozliczyć się między małżonkami nakłady z majątków osobistych na majątek wspólny i z majątku wspólnego na osobisty.

Prawnik rodzinny pomoże w określeniu składników majątku wspólnego i majątku osobistego, ustaleniu czy jesteś zobowiązany do spłaty bieżących zobowiązań oraz w jakiej proporcji i jakich spłat możesz żądać od współmałżonka po rozwodzie.

Czy mogę zmienić nazwisko po rozwodzie?

Po rozwodzie można wrócić do nazwiska rodowego – wystarczy złożyć oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed polskim konsulem, w sytuacji zamieszkiwania poza granicami Polski. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia, w którym wyrok rozwodowy stało się prawomocny.

Co z pozwoleniem na pobyt w Polsce po rozwodzie?

Cudzoziemiec, który zawiera związek małżeński z obywatelem polskim, ma na tej podstawie prawo do uzyskania zgody na pobyt czasowy w Polsce, a później także zgody na pobyt stały. Prawomocny rozwód jest podstawą do pozbawienia cudzoziemca zgody na pobyt czasowy, a w niektórych sytuacjach także do pozbawienia zgody na pobyt stały.

Rozwód nie stanowi jednak automatycznie obowiązku powrotu do kraju pochodzenia cudzoziemca. Prawomocne orzeczenie rozwodowe uniemożliwia jednak cudzoziemcowi uzyskanie na tej podstawie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Adwokat rozwód Poznań pomoże ustalić czy konieczne jest podjęcia działań w zakresie pozwolenia na pobyt w Polsce.

Co z działalnością gospodarczą lub spółką po rozwodzie?

Podział firmy po rozwodzie będzie dokonany w ramach sprawy o podział majątku wspólnego i zależy głównie od formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także od majątku, z którego była finansowana. Na przykład, gdy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały nabyte przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie trwania małżeństwa, ale sfinansowane z majątku osobistego, to stanowią one majątek osobisty tego małżonka i nie podlegają podziałowi.

Kancelaria adwokacka/adwokat pomoże ustalić, czy Twoja firma będzie podlegała podziałowi po rozwodzie oraz w jaki sposób ją ochronić.

Sprawy rozwodowe a podział majątku Poznań

Ekspert team leader Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się ze mną
Martyna Dudkowiak
Adwokat, Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak