Alimenty

Prawnicy rodzinni z naszej Kancelarii adwokackiej udzielą Państwu szczegółowych i wyczerpujących porad prawnych z zakresu prawa alimentacyjnego, pomogą wyliczyć wysokość uzasadnionych alimentów oraz przedstawią listę dowodów do zebrania w sprawie o alimenty. Adwokaci rodzinni i rozwodowi pomogą przejść przez całą procedurę i postępowanie w sprawie o alimenty w Poznaniu. Doświadczeni adwokaci prawa rodzinnego podejmą się reprezentacji przed sądami w Poznaniu.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Alimenty Poznań

Jednymi z najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego są sprawy o alimenty. Kancelaria adwokacka Dudkowiak Family Lawyers przez 30 lat praktyki wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw o alimenty, w tym o:

 • zasądzenie alimentów na rzecz dzieci – od drugiego z rodziców lub od dalszych krewnych dziecka,
 • zasądzenie alimentów od byłego małżonka,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • uchylenie alimentów,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • egzekucję alimentów.

W zakresie spraw alimentacyjnych Kancelaria Prawa Rodzinnego Dudkowiak Family Lawyers świadczy następujące usługi na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego:

 • doradztwo prawne i pisemne opinie z zakresu alimentów – jeśli zastanawiasz się, czy podjąć kroki prawne i ubiegać się o alimenty w Poznaniu, lub też samodzielnie występować przed sądem – nasi adwokaci rodzinni wskażą jakie czynności należy podjąć,
 • reprezentacja w negocjacjach ugodowych oraz w postępowaniu mediacyjnym alimenty Poznań – praktyka pokazuje, że negocjacje w sprawie ugody alimentacyjnej wiążą się z dużymi emocjami stron, które często uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia, dlatego pomoc profesjonalnego adwokata/rady prawnego z zakresu alimentów i prawa rodzinnego jest wskazana,
 • reprezentacja przed sądem w sprawie o alimenty – adwokat Poznań alimenty – przejmiemy wszystkie obowiązki od sporządzenia i złożenia pozwu o alimenty lub odpowiedzi na pozew o alimenty, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie dalszych pism procesowych w trakcie postępowania alimentacyjnego, aż do prawomocnego zakończenia postępowania o alimenty w Poznaniu,
 • przygotowanie apelacji od orzeczenia w sprawie o alimenty w Poznaniu – nasi prawnicy rodzinni przeanalizują Twoją sprawę i orzeczenie sądu w sprawie o alimenty, wskażą jego mocne i słabe strony, przygotują zarzuty wobec wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem i złożą apelację w sądzie w Poznaniu.

Zachęcamy do przeczytania naszego Przewodnika rozwodowego, w którym znajdziesz podstawowe informacje również na temat alimentów na byłego małżonka po rozwodzie.

Adwokat alimenty Poznań - pozew o alimenty Poznań


Alimenty na dzieci Poznań

Oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny może polegać na wsparciu finansowym lub/i osobistej opiece nad dzieckiem oraz staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Zwykle rodzic, który po rozwodzie nie opiekuje się dzieckiem na co dzień, jest w większym stopniu obciążony obowiązkiem wsparcia finansowego.

Kto płaci alimenty na dziecko po rozwodzie?

Świadczenia alimentacyjne płaci co do zasady rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe, np. po rozwodzie.

Kiedy sąd orzeka o alimentach na dziecko przy rozwodzie?

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, sąd z urzędu, nawet bez wniosku stron, orzeka i ustala w orzeczeniu rozwodowym kwotę alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Małżonkowie w pozwie o rozwód lub w pozwie o alimenty powinni wskazać żądaną uzasadnioną kwotę alimentów na dziecko.

Kiedy dziecko ma prawo do alimentów po rozwodzie?

Uprawnione do alimentów jest dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochód z majątku dziecka wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania. Dzieci mają prawo do otrzymywania alimentów również po ukończeniu 18 roku życia, ale tylko gdy nie mają możliwości uzyskiwania własnego źródła utrzymania, np. w przypadku kontynuacji nauki.

Ile wynoszą alimenty na dzieci po rozwodzie?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie oraz ustawowej minimalnej/maksymalnej kwoty alimentów w Polsce. Nie ma reguły, że kwota alimentów na dziecko stanowi określony procent dochodu rodzica. Kwota alimentów zależy od tego, co zostanie udowodnione w sądzie, ponieważ wysokość alimentów na dzieci zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica.

Pierwszym krokiem do obliczenia możliwej kwoty alimentów jest zsumowanie uzasadnionych kosztów utrzymania i wychowania dziecka (np. żywność, ubrania, edukacja, koszty mieszkania itp.). Adwokat alimenty Poznań pomoże dokonać obliczeń oraz oszacuje prawdopodobną kwotę alimentów.

Alimenty na czas postępowania rozwodowego – zabezpieczenie alimentów Poznań

W celu zabezpieczenia sytuacji materialnej dziecka na czas trwania postępowania rozwodowego, sąd w ramach sprawy o rozwód może wydać postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać zawarty np. w pozwie o alimenty lub pozwie o rozwód. W postanowieniu zabezpieczającym sąd zobowiąże rodzica do łożenia na dziecko przez czas trwania postępowania rozwodowego i określi wysokość alimentów. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów wydawane jest wyłącznie na wniosek strony i ma charakter tymczasowy. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów sąd powinien wydać w terminie 7 dni. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone przez sąd na wniosek.

Jak długo muszę płacić alimenty na dzieci po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny na dziecko obowiązuje dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek ten może istnieć nawet wtedy, gdy dziecko ma ukończone 18 lat, ale np. nadal studiuje i nie ma własnego źródła utrzymania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pełnoletnie dziecko studiuje, a jednocześnie ma możliwość podjęcia pracy i zarabiania na swoje utrzymanie – wówczas żądanie alimentów może okazać się bezzasadne. W celu uchylenia zasądzonych wcześniej alimentów konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania sądowego i zainicjowanie sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Czy można obniżyć lub podwyższyć kwotę alimentów na dziecko?

Postanowienie o alimentach zawarte w orzeczeniu rozwodowym lub też wyrok dotyczący wyłącznie alimentów może zostać w każdym czasie zmienione przez sąd na wniosek. Niezbędne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania sądowego o alimenty. Podstawą do wnioskowania o zmianę wysokości alimentów na dziecko jest zmiana okoliczności np. zmiana możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentów rodzica, zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów dziecka, uzyskiwanie przez dziecko dochodów itp.

Czy muszę płacić więcej niż alimenty ustalone przez sąd?

Nie, nie musisz płacić niczego więcej niż kwotę zasądzoną przez sąd tytułem alimentów w orzeczeniu rozwodowym lub orzeczeniu alimentacyjnym, nawet jeśli drugi małżonek tego zażąda.

Prawnicy rodzinni z naszej kancelarii adwokackiej w Poznaniu udzielą porady prawnej z zakresu roszczeń alimentacyjnych, pomogą wyliczyć wysokość uzasadnionych alimentów oraz przedstawią listę dowodów do zebrania. Adwokaci Poznań wyspecjalizowani w rozwodach i prawie rodzinnym przygotują pozew o alimenty oraz poprowadzą przez całe postępowanie sądowe.

Alimenty na dziecko po rozwodzie w Poznaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym prawnikiem rodzinnym, który specjalizuje się w sprawach o alimenty.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]