Umowy majątkowe małżeńskie | Intercyza

30-letnie doświadczenie zaowocowało wypracowaniem praktycznego podejścia do małżeńskich spraw majątkowych i umów małżeńskich. Nasi prawnicy rodzinni doradzą, aby jak najlepiej zabezpieczyć majątek, przygotują umowę majątkową małżeńską i przeprowadzą przez wszystkie formalności.
Usługi
Skontaktuj się z nami:
martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje powstanie pomiędzy małżonkami ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskie – oznacza to, że od dnia ślubu niemal wszystko, co zarabiasz i kupujesz, jest wspólną własnością obojga małżonków. Małżonkowie mogą jednak zdecydować o modyfikacji ustroju majątkowego. Nasi adwokaci doradzą i pomogą wybrać oraz ustanowić odpowiedni dla małżonków ustrój majątkowy małżeński – wspólność majątkową, rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, ograniczoną lub rozszerzoną wspólność majątkową.

Wyróżniamy następujące małżeńskie ustroje majątkowe:

 • wspólność majątkowa małżeńska,
 • rozdzielność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – ustrój ten łączy zalety rozdzielności majątkowej z jednoczesną ochroną interesów małżonka, który w trakcie trwania małżeństwa np. opiekował się domem i dziećmi,
 • rozszerzona wspólność majątkowa,
 • ograniczona wspólność majątkowa.

Nasi prawnicy rodzinni:

 • odpowiedzą na pytania,
 • przedstawią i wyjaśnią różnice pomiędzy ustrojami majątkowymi,
 • przeanalizują sytuację rodzinną i majątkową małżonków oraz pomogą w wyborze odpowiedniego ustroju,
 • przedstawią i opiszą czynności niezbędne do podjęcia w celu ustanowienia wybranego ustroju majątkowego,
 • przygotują umowę majątkową oraz wezmą udział w czynnościach notarialnych.

Umowa majątkowa małżeńska

Najczęściej wybieranym ustrojem majątkowym między małżonkami jest ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa polega na tym, że małżonkowie nie mają wspólnego majątku. Rozdzielność majątkowa może powstać w wyniku:

 • zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pomiędzy małżonkami,
 • orzeczenia sądu ustanawiającego przymusowy ustrój majątkowy małżeński,
 • z mocy prawa, gdy jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony lub ogłoszono wobec niego upadłość, a także w przypadku separacji.

Umowa majątkowa małżeńska może zostać zawarta przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie.

Usługi Kancelarii obejmują:

 • doradztwo w wyborze ustroju majątkowego,
 • pomoc w ustaleniu prawa właściwego dla ustroju majątkowego,
 • sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej,
 • reprezentację przed notariuszem przy zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy),
 • sporządzenie wniosku do sądu o ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego,
 • reprezentacja przed sądem w postępowaniu o ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego,
 • uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym,
 • reprezentacja przed sądem w postępowaniu o separację.
Nasi prawnicy rodzinni chętnie Ci pomogą - nie wahaj się z nami skontaktować.
Rozwody i Prawo rodzinne martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]