Ojcostwo

Nasi prawnicy rodzinni pomogą Ci zebrać dowody i przeprowadzą przez postępowanie sądowe w sprawie zaprzeczenia ojcostwa. Jeśli masz wątpliwości lub dowiedziałeś się, że nie jesteś biologicznym ojcem dziecka, masz prawo wszcząć postępowanie przed sądem o zaprzeczenie ojcostwa.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa Poznań. Adwokat Poznań ojcostwo.

W polskim prawie istnieje domniemanie prawne zgodnie, z którym mąż matki jest ojcem dziecka – w konsekwencji mąż matki zostaje automatycznie wpisywany do aktu urodzenia dziecka jako biologiczny ojciec. Niestety takie domniemanie nie zawsze jest prawdziwe. Domniemanie ojcostwa można obalić. Jeśli masz wątpliwości lub dowiedziałeś się, że nie jesteś biologicznym ojcem dziecka, masz prawo wszcząć postępowanie przed sądem o zaprzeczenie ojcostwa. Należy pamiętać o dotrzymaniu terminów na wszczęcie postępowania w sprawie zaprzeczenia ojcostwa.

Usługi Kancelarii Rodzinnej Dudkowiak związane z zaprzeczeniem ojcostwa obejmują:

  • mediację z drugim rodzicem dziecka,
  • pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów i dowodów,
  • kontakt z detektywem, pomoc przy badaniach DNA,
  • przygotowanie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa,
  • reprezentację przed sądem w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa,
  • sporządzenie apelacji.

Ustalenie ojcostwa

Gdy matka dziecka nie jest zamężna i nie ma prawnego domniemania ojcostwa, istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa:

  • uznanie ojcostwa,
  • ustalenie ojcostwa przez sąd.

Uznanie ojcostwa

Uznania ojcostwa w Polsce należy dokonać przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Matka dziecka musi potwierdzić przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Możliwe jest uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego (uznanie ojcostwa przed urodzeniem). Ważne jest to, że uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Ustalenie ojcostwa przez sąd

Gdy rodzice dziecka nie są zgodni co do ojcostwa, ojcostwo nie zostało uznane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, jedynym sposobem jest wystąpienie o ustalenie ojcostwa przez sąd . Konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego poprzez złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa we właściwym sądzie. Sprawa o ustalenie ojcostwa może zakończyć się na jednej rozprawie sądowej, w zależności od żądań stron i ich porozumienia. Ważne jest przygotowanie się do sprawy o ustalenie ojcostwa oraz zebranie niezbędnych dokumentów i dowodów.

Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż 300 i nie później niż 181 dni przed urodzeniem dziecka. Można obalić to domniemanie, pokazując, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

 

Nasi adwokaci rodzinni w Poznaniu z przyjemnością pomogą, przejmą na siebie wszelkie formalności i poprowadzą postępowanie sądowe w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa w Poznaniu.

Zachęcamy do kontaktu z naszym prawnikiem rodzinnym, który pomoże w sprawie o ojcostwo w Poznaniu.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]