Separacja

Nasza Kancelaria Rodzinna specjalizuje się w szczególności w sprawach o separację, także małżeństw z elementem transgranicznym.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach o rozwód i separację. Z powodzeniem prowadzimy sprawy o separację zarówno pomiędzy obywatelami Polski, jak również małżeństw z elementem transgranicznym, gdy jeden lub oboje małżonkowie są obcokrajowcami. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez klienta ocenimy czy zachodzą przesłanki do orzeczenia separacji oraz istnienie winy.

Separację orzeczoną przez sąd można zdefiniować jako formalną separację małżonków, którzy zamiast rozwodu, dają sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej ich wspólnej przyszłości. Separacja nie rozwiązuje więzów małżeńskich jak rozwód. Małżonek w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa.

Nasi prawnicy rodzinni wyjaśnią różnicę między rozwodem a separacją, pomogą zdecydować czego zażądać w sądzie i jak przygotować się do postępowania w sprawie o separację. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sprawach rodzinnych zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniu o separację przed sądem w Polsce.

Chętnie pomożemy w Twojej sprawie o separację i zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z postępowaniem sądowym o orzeczenie separacji. Działając w imieniu naszych Klientów przygotowujemy dokumenty i pisma procesowe związane z daną sprawą separacyjną, takie jak pozew o separację, odpowiedź na pozew o separację, apelację od wyroku oraz wszelkie inne pisma, które mogą być wymagane w trakcie postępowania separacyjnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Do każdej sprawy separacyjnej podchodzimy z pełnym profesjonalizmem i należytą starannością oraz oczekiwaną w takich sprawach dyskrecją.


Separacja a rozwód

W Polsce alternatywą dla rozwodu jest separacja. Separacja jest zalecana, gdy istnieje szansa na naprawę małżeństwa. Strony w separacji nadal pozostają w związku małżeńskim i mogą powrócić do wspólnego pożycia, na zgodny wniosek małżonków sąd zniesie separację. Rozwód natomiast jest nieodwracalny.

Jak ustanowić separację?

O separacji i rozwodzie orzeka sąd. Nie ma możliwości ustanowienia separacji w drodze porozumienia/umowy między małżonkami.

Zawarcie nowego małżeństwa w czasie separacji

Podczas separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Po rozwodzie małżonkowie mogą ponownie zawrzeć związek małżeński.

Alimenty dla małżonka w czasie separacji

Zarówno w trakcie separacji, jak i po rozwodzie małżonkowie mogą się od siebie domagać alimentów.

Małżeński ustrój majątkowy w czasie separacji

Orzeczenie o separacji skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami. Po zniesieniu separacji między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Na wspólny wniosek małżonków sąd może orzec o utrzymaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami również po zniesieniu separacji. Rozwód powoduje trwały rozdział majątku między małżonkami.

Czy rozwód musi być poprzedzony separacją?

Nie, przepisy polskiego prawa nie wymagają uprzedniej separacji małżeńskiej jako warunku orzeczenia rozwodu przez sąd.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym adwokatem rozwodowym, który pomoże ocenić, czy istnieją podstawy do separacji lub rozwodu i przygotuje dla Ciebie odpowiedni pozew.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi prawnikami rodzinnymi.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]