Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice i dzieci mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktu. Jeśli drugi rodzic utrudnia Ci kontakt z dzieckiem lub całkowicie uniemożliwia regularne wizyty, możesz podjąć kroki prawne i zwrócić się do sądu w Poznaniu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice i dzieci mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Sytuacja komplikuje się, gdy rodzice żyją osobno, a dziecko mieszka u jednego z nich. Jeżeli rodzice nie będą w stanie porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem, a drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem lub całkowicie uniemożliwia regularne wizyty, możesz podjąć kroki prawne i zwrócić się do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – adwokat Poznań. Jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego jest postanowienie regulujące kontakty ze wspólnym małoletnim dzieckiem (chyba że małżonkowie wspólnie wniosą o nieregulowanie kontaktów z dzieckiem).

W sprawach dotyczących kontaktów dzieckiem usługi świadczone przez Kancelarię adwokacką w Poznaniu obejmują:

 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania,
 • zmiana kontaktów z dzieckiem,
 • uregulowanie kontaktów rodzica obcokrajowca z dzieckiem mieszkającym w Polsce,
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem.

Nasi prawnicy rodzinni w Poznaniu pomogą Ci w:

 • negocjacjach z drugim rodzicem w zakresie kontaktów z dzieckiem,
 • przygotowaniu porozumienia rodzicielskiego,
 • sporządzeniu wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w Poznaniu (z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania sądowego),
 • przeprowadzeniu postępowania sądowego i udziale w rozprawach sądowych w Poznaniu,
 • sporządzeniu zażalenia na postanowienie sądu regulujące kontakty z dzieckiem.

Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku rozwodowym.

Kontakty z dzieckiem Poznań - adwokat Poznań.

Prawa dziadków do kontaktu z wnukami

Bardzo częstym problemem po rozwodzie jest utrudniony kontakt rodziny jednego z byłych małżonków, w tym dziadków z dzieckiem. Warto wiedzieć, że dziadkowie również mają prawo do utrzymywania kontaktu z wnukami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że dziadkowie mogą wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukami. Nasi adwokaci/rady prawni chętnie doradzą i pomogą w przeprowadzeniu postępowania sądowego w celu uregulowania kontaktów z dzieckiem w Poznaniu.

W sprawach dotyczących kontaktów z wnukami usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:

 • regulowanie kontaktów dziadków z dziećmi,
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego,
 • zmianę kontaktów z dzieckiem,
 • uregulowanie kontaktów dziadków mieszkających za granicą z dzieckiem mieszkającym w Polsce,
 • egzekwowanie kontaktów z dzieckiem.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami rodzinnymi w Poznaniu – przeanalizujemy Twoją sprawę, odpowiemy na pytania i wskażemy, jakie działania należy podjąć w celu uregulowania kontaktów z dzieckiem.


Kontakty z dzieckiem Poznań

Kiedy sąd zadecyduje o kontaktach z małoletnim dzieckiem?

Sytuacja po rozwodzie jest dość skomplikowana, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, które po rozwodzie będą mieszkać z jednym z rodziców. Niestety nierzadko cierpi na tym relacja rodzic-dziecko. Ważne jest, aby po rozwodzie zadbać o dobre relacje i kontakty z dziećmi.

Gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga i ustala kontakty dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka na stałe. Sąd nie ustala kontaktów z dziećmi jedynie na wspólny wniosek małżonków. Decyzja o kontaktach może zostać zmieniona w każdym czasie, także po prawomocnym rozwodzie, przez sąd na wniosek.

Jeżeli problem z realizacją kontaktów powstał po rozwodzie lub rodzice nie byli małżeństwem istnieje również możliwość zainicjowania odrębnego postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Rodzic domagający się uregulowania kontaktów z dzieckiem powinien przedstawić grafik kontaktów i wizyt.

W jaki sposób sąd może uregulować kontakty?

Kontakty z dziećmi mogą być uregulowane w orzeczeniu sądu m.in. w następujący sposób:

 • w formie szczegółowego harmonogramu spotkań/rozmów telefonicznych (z konkretnymi datami i godzinami spotkań) lub
 • nieograniczony – każdorazowo indywidualnie ustalany między rodzicami.

Jeżeli wolisz, aby kontakty z dzieckiem zostały szczegółowo uregulowane przez sąd, możesz zażądać różnych form utrzymywania kontaktów z dziećmi, w szczególności:

 • kontakty na odległość – korzystanie z środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej,
 • kontakty bezpośrednie – wizyty, spotkania (sąd może postanowić, że rodzic może wywieźć dziecko za granicę w ramach kontaktu).

Kiedy sąd ograniczy kontakty z dzieckiem?

Przesłanką ingerencji sądu w kontakty dziecka z rodzicem jest dobro dziecka. Dlatego też, jeżeli sposób utrzymywania kontaktu i postępowanie rodziców względem dziecka są sprzeczne z jego dobrem, sąd może ograniczyć kontakty. Kontakty z dzieckiem mogą zostać ograniczone poprzez:

 • zakaz spotykań osobistych,
 • zakaz spotkań poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • zastrzeżenie spotkań z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem do określonych środków porozumiewania się na odległość,
 • zakaz komunikacji na odległość.

Sąd całkowicie zabroni utrzymywania kontaktu rodzica z dzieckiem, jeżeli jego utrzymywanie poważnie zagraża lub narusza dobro dziecka.

Jak udowodnić zdolności rodzicielskie i uzyskać szerokie kontakty z dziećmi?

Jeżeli chcesz uzyskać szerokie kontakty z dziećmi, powinieneś udowodnić przed sądem, że będzie to w najlepszym interesie dzieci, że relacje z dziećmi są dobre i łączy was silna więź. Wśród przydatnych dowodów znajdują się m.in.:

 • zeznania małżonków,
 • zeznania świadków – m.in. członków rodziny, przyjaciół,
 • zdjęcia, filmy,
 • opinie biegłych psychologów, psychiatrów na temat relacji z dziećmi i zdolności rodzicielskich rodziców,
 • oświadczenia nauczycieli.

Wniosek o uregulowanie kontaktów w dzieckiem Poznań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym najlepszym prawnikiem w zakresie regulowania kontaktów z dziećmi w Poznaniu.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]