Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest alternatywą dla rozwodu w Polsce. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami rodzinnymi w celu ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki do unieważnienia małżeństwa.
Usługi
Skontaktuj się z nami:
martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje alternatywę dla rozwodu i separacji w Polsce, jaką jest unieważnienie małżeństwa. Jednak nie zawsze unieważnienie małżeństwa będzie możliwe, Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera bowiem wyczerpujący katalog przesłanek unieważnienia małżeństwa, takich jak np. brak wymaganego wieku, pokrewieństwo, bigamia i adopcja. W celu unieważnienia małżeństwa konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem – nasi prawnicy chętnie pomogą w sprawie o unieważnienie małżeństwa.

Nasi wyspecjalizowani adwokaci rodzinni odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące unieważnienia małżeństwa, wskażą różnice pomiędzy rozwodem a unieważnieniem małżeństwa, opiszą jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić do unieważnienia małżeństwa oraz podejmą się reprezentacji przed sądem.


Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa pociąga za sobą zniesienie wszystkich konsekwencji małżeństwa z mocą wsteczną. Unieważnione małżeństwo uważa się za nieistniejące.

Muszą istnieć konkretne, ściśle określone przyczyny do unieważnienia małżeństwa, na przykład: niewłaściwy wiek (poniżej 18 lat), ubezwłasnowolnienie, upośledzenie umysłowe, zdiagnozowana choroba psychiczna, bigamia itp.

Unieważnienie małżeństwa orzeka sąd. O unieważnienie małżeństwa może wystąpić małżonek oraz każdy, kto ma w tym interes prawny. Sąd nie wymaga zgody małżonka, aby orzec o unieważnieniu małżeństwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Rozwody i Prawo rodzinne martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]