Rozwód

Kancelaria przez okres 30 lat funkcjonowania na rynku wyspecjalizowała się w szczególności w sprawach o rozwód. Z powodzeniem prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno pomiędzy obywatelami Polski, jak również małżeństw z elementem transgranicznym, gdy jeden lub oboje małżonkowie są obcokrajowcami.
Usługi
Skontaktuj się z nami:

Nasi adwokaci świadczą kompleksową obsługę w sprawach o rozwód, zadbają o korzystne uregulowanie wszystkich kwestii związanych z rozwodem. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, w tym:

Porady prawne – rozwód

Odpowiemy na każde zadane pytanie, wyjaśnimy wątpliwości i wskażemy jakie działania należy podjąć aby doprowadzić do rozwodu – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.

Opinie prawne – rozwód

Przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania rozwodowego, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić do sprawy rozwodowej.

Mediacja przedsądowa

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych poprzedzających rozwód oraz w postępowaniu mediacyjnym z drugim małżonkiem lub jego pełnomocnikiem.

Postępowanie rozwodowe przed sądem

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania rozwodowego, przygotowania i złożenia pozwu o rozwód, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania o rozwód, aż do prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego.

Nasi adwokaci rodzinni świadczą również dorywczą pomoc prawną stronom postępowania rozwodowego, które występują przed sądem samodzielnie, tj. sporządzamy pozwy o rozwód, odpowiedzi na pozew rozwodowy, inne pisma procesowe w sprawie o rozwód, apelacje od wyroków rozwodowych. Prawnicy rozwodowi zadbają również o wszelkie kwestie poboczne rozstrzygane w ramach postępowania rozwodowego – alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego.


Jak uzyskać rozwód w Polsce?

  • skonsultuj się z prawnikiem rodzinnym – prawnik rodzinny pomoże Ci ustalić, czy polski sąd jest właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, przedstawi Ci Twoje prawa i możliwości, wyjaśni jak przygotować się do postępowania rozwodowego, przygotuje listę dowodów do zebrania,
  • zbierz dowody i dokumenty – które złożysz do sądu wraz z pozwem rozwodowym lub odpowiedzią na pozew,
  • przygotuj i złóż w sądzie pozew rozwodowy – niestety nie ma wzorca pozwu rozwodowego, każdy rozwód jest inny, dlatego ważne jest, aby przemyśleć wcześniej, czego oczekujesz od orzeczenia rozwodowego, przedstawić swoje żądania w pozwie o rozwód i odpowiednio je uzasadnić,
  • przygotuj się na rozprawę sądową i do złożenia zeznań na rozprawie – odbędzie się co najmniej jedna rozprawa sądowa,
  • przygotuj pytania do świadków – Ty i twój małżonek, w celu udowodnienia swoich twierdzeń, możecie wnieść o przesłuchanie świadków na rozprawie sądowej, ważne jest więc przygotowanie odpowiednich pytań do świadków,
  • apelacja od orzeczenia rozwodowego – jeśli nie jesteś zadowolony z postanowień orzeczenia rozwodowego, możesz złożyć apelację od wyroku orzekającego rozwód, apelację rozpozna sąd II instancji, w apelacji musisz wskazać zarzuty wobec wyroku rozwodowego, jakich zmian się domagasz i sporządzić uzasadnienie.

Kwestie prawne po rozwodzie

Po uzyskaniu rozwodu kolejnym krokiem powinno być dokonanie podziału wspólnego majątku małżeńskiego. Nasi prawnicy pomogą ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a jakie składniki należą do ich majątku osobistego. Chętnie pomożemy w przeprowadzeniu negocjacji oraz podejmiemy się reprezentacji w sporze sądowym dotyczącym podziału majątku wspólnego.

Przez okres 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu przysługuje prawo do zmiany nazwiska i powrotu do nazwiska rodzimego. Nasi prawnicy są gotowi pomóc również w tej kwestii.

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem Rozwodowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym adwokatem rozwodowym.
Rozwody i Prawo rodzinne
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]