Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej pojawia się w szczególności po rozstaniu lub rozwodzie rodziców. Jeśli drugi rodzic ogranicza Ci wykonywanie władzy rodzicielskiej, skontaktuj się z naszym prawnikiem.
Usługi
Skontaktuj się z nami:
martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, która przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do 18 roku życia. Istnieją jednak sytuacje, w których jeden lub oboje rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej lub zostaje ona ograniczona. Dobro dziecka może być zagrożone przede wszystkim z powodu niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej, która może obejmować:

 • zaniedbywanie potrzeb dziecka,
 • pozostawianie dziecka bez opieki,
 • zaniedbywanie zdrowia dziecka,
 • zaniedbywanie obowiązku szkolnego.

Konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej pojawi się także m.in. w przypadku rozwodu między rodzicami dziecka, zwłaszcza gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka. Władza rodzicielska jest jednym z obowiązkowych elementów orzeczenia rozwodowego.

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię prawa rodzinnego obejmują:

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka – wyjazd dziecka za granicę, wyrobienie paszportu i dowodu osobistego dla dziecka,
 • uprowadzenie dziecka za granicę.

W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej przeanalizujemy Twoją sprawę, a następnie:

 • odpowiemy na pytania – przygotujemy opinię prawną lub umówimy konsultację,
 • wskażemy mocne i słabe strony sprawy i zaproponujemy optymalne rozwiązania,
 • przedstawimy kolejne etapy postępowania w sprawie uregulowania władzy rodzicielskiej, czynności niezbędne do podjęcia oraz wykaz dowodów do zebrania,
 • przygotujemy porozumienie wychowawcze,
 • przygotujemy i złożymy pozew oraz inne pisma procesowe,
 • weźmiemy udział w rozprawach sądowych.

Władza rodzicielska

Co to jest władza rodzicielska?

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności. Oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską – rodzice wspólnie decydują w sprawach dotyczących dziecka, zarządzają jego majątkiem i są przedstawicielami ustawowymi dziecka.

Kiedy sąd orzeka o władzy rodzicielskiej?

Zasadą jest, że ​​gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, sąd w orzeczeniu rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem – jest to obowiązkowy element orzeczenia rozwodowego.

Jakie decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej może wydać sąd?

Orzekając o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, np. w wyroku rozwodowym, sąd może zadecydować aby:

 • pozostawić pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, np.: współdecydować o najważniejszych sprawach dziecka (np. wybór szkoły, zabiegi medyczne) lub być informowanym o ważnych sprawach dziecka,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Sąd, orzekając o władzy rodzicielskiej, kieruje się dobrem dziecka, ocenia zdolność rodziców do porozumiewania się i wspólnego decydowania w sprawach dotyczących dziecka. Postanowienie o władzy rodzicielskiej może być w każdym czasie zmienione przez sąd na wniosek.

Przydatne dowody w sprawie o uregulowanie władzy rodzicielskiej

Ubiegając się o pełną władzę rodzicielską dla siebie lub o ograniczenie władzy drugiego rodzica, powinieneś udowodnić okoliczności, na których opierasz swój wniosek, m.in. za pomocą:

 • zeznania rodziców,
 • zeznania świadków – m.in. członkowie rodziny, przyjaciele,
 • zdjęcia, filmy,
 • opinie biegłych psychologów, psychiatrów na temat relacji z dzieckiem, umiejętności rodzicielskich rodziców,
 • oświadczenia nauczycieli/opiekunów dziecka.

Miejsce zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci

Po rozpadzie małżeństwa małżonkowie zwykle zamieszkują osobno, a zatem dzieci mieszkają z jednym z rodziców. Sąd orzeka w orzeczeniu rozwodowym o miejscu zamieszkania dzieci po rozwodzie i ustala, z którym rodzicem dzieci będą mieszkać. Sąd rozwodowy może orzec, że dziecko będzie mieszkać za granicą w miejscu zamieszkania jednego z rodziców.

Nasi prawnicy prawa rodzinnego pomogą w przygotowaniu i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i dowodów oraz przeprowadzą przez postępowanie sądowe.

Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.
Rozwody i Prawo rodzinne martyna dudkowiak
Martyna Dudkowiak
Attorney (Advocate), Partner
check full info of team member: Martyna Dudkowiak
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
[email protected]
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
[email protected]
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
[email protected]
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
[email protected]
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
[email protected]